RSS
ГоловнаРГДАДіяльністьРегіониЗаконодавствоРесурсиПублікаціїБлогПолітінформКонтакти
ЗОВНІШНІ ПОСИЛАННЯ» Проекти

«Міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові центри»
соціально-економічний проект виходу регіонов з кризи

МІР ІМЦ - це міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові центри соціального партнерства та кооперації між підприємствами, організаціями, установами,  органами влади та підприємцями (господарюючими суб`єктами).

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення економічних питань, зокрема:
а) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
б) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;
в) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв`язку;
г) зовнішньоекономічної діяльності;
д) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Аналіз рейтингів соціально-економічного стану країни, що надають авторитетні закордонні агенції та статистичні показники, вказують на те, що світова криза дуже негативно впливає на розвиток нашої держави. Складне становище відчувають підприємства, селища, міста та регіони. В умовах, що склалися в економіці, необхідно шукати альтернативні, нестандартні шляхи підвищення економічної активності, або погодитися з думкою, що Україна повинна зникнути з світової карти в зв`язку з припиненням процесу відтворення населення в необхідних якісно-кількісних стандартах, що доведені наукою та гарантовані державою. З 1991 року кількість населення в Україні зменшилась на 8 млн. людей. Демографічна картина дуже сумна та є наслідком соціально-економічного становища.
Ознайомившись із світовим досвідом, що мають інші держави у питанні подолання світової економічної кризи, економічний департамент Ради Голів Державних Адміністрацій пропонує запровадити національний проект «Міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові центри», до якого можуть залучитися райони, що бажають прийняти у ньому участь.

Підприємства, учасники системи товарного обміну, мають змогу при дефіциті грошей забезпечувати свої виробничі потреби в сировині, комплектуючих, матеріалах, шляхом збуту за допомогою Системи наявних у них товарів та послуг. Система забезпечує нові ринки збуту продукції та дозволяє значно завантажити роботою виробничі потужності, в наслідок чого робітники мають заробітну платню, а місцеві бюджети отримують відповідні надходження та надпланову наповнюваність.

Аналітиками розраховано, що «мертвий капітал», який не дає користі людям у всьому світі, а псується на складах, складає 9,3 трлн. дол. США, бо споживачі та виробники не мають інформації один про одного. Інформаційні технології сьогодні дозволяють вирішити цю проблему з високою ефективністю.

Переваги для Держави, Уряду та Адміністрацій
1. Стимулювання виробництва місцевих товаровиробників без залучення інвестицій
2. Відродження реального сектору економіки
3. Створення нових робочих місць
4. Суттєве збільшення доходної частини бюджету
5. Можливість покращити соціальну інфраструктуру
6. Підвищення соціальних стандартів та нормативів для населення
7. Доступ до міжнародних «зачинених» (захоплених) ринків
8. Отримання доступу до нових технологій та тренінгів
9. Зниження платіжного дефіциту в балансі від імпортованих товарів
10. Відшкодування міжнародних витрат на імпорт
11. Зниження ризику зміни валютного курсу
12. Забезпечує розвиток міжнародних відносин, підвищує рейтинг держави.

Інформація про роботу системи міжнародних і регіональних інформаційно-маркетингових центрів розміщена на сайті www.mirimc.com .

Ви маєте шанс вийти з кризи! 
Приймайте участь у проекті «МІР ІМЦ»!
Надавайте пропозиції до Системи про товари та послуги району, отримуйте товари та послуги, які потребує район!


Ст. 1 Закону України Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 № 2404-VI
1. Державно-приватне партнерство - співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами.

Рада Голів Державних Адміністрацій
Адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Амосова, 4, оф. 4. Тел.+ 38 (044) 469-14-15.